دانلود کتاب Damping Optimization in Simplified and Realistic Disc Brakes :

[ad_1]

هدف اصلی این کتاب توضیح چگونگی اصلاح و بهینه سازی خصوصیات ماتریس میرایی به منظور یافتن م mostثرترین روش برای افزودن میرایی به یک سیستم مکانیکی معین است. به همین دلیل ، مدل دو درجه آزادی ترمز دیسکی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا از ویژگی های اصلی فیزیکی میرایی مطلع شود. علاوه بر این ، یک مدل ترمز با اجزای محدود واقع بینانه تر مورد مطالعه قرار گرفت و ثبات آن بهینه شد.

[ad_2]

source link