دانلود کتاب Dandelion

[ad_1]

خواهرم ، پدرم و حتی برادرم همه آن را خرج کردند. باید بدانیم این در اواسط زمستان رشد کرده است ، که کاملاً غیرممکن است. اما منظورم این است که بسیار زیبا و زیباست. باید بدانیم اگر بدانم که چه تاثیری روی آنها خواهد گذاشت و چه تاثیری روی من خواهد گذاشت ، جلوی آن را می گیرم. من آن را امتحان کردم اما بدیهی است که به اندازه کافی سخت کار نمی کنم. من باید بیشتر کار کنم در غیر این صورت. . . در غیر این صورت از بین خواهد رفت – در غیر این صورت این اتفاق نمی افتد.

[ad_2]

source link