دانلود کتاب Das Böse in den verschiedenen Medea-Varianten : Ein Vergleich

[ad_1]

آثار آلمانی-ادبی به دست آمده از لیسانس تعلیم و تربیت در سال 2020 ، سطح: 2.00 ، دانشگاه آموزشی اتریش فوقانی (جنایات در دانشگاه مده) ، رویداد: گناهان ادبیات ، زبان: آلمانی ، چکیده: فعلی پایان نامه دوره کارشناسی شر در انواع مختلف Medea. تمرکز باید بر روی سوicious استفاده از شخصیتهای منفرد باشد ، به خصوص در Medea ، بنابراین این شخصیت ها می توانند به ده نوع شخصیت شیطانی اختصاص داده شوند. علاوه بر این ، جنبه های مختلفی که رفتار بدخیم شخصیت ها را ثابت می کند نیز باید پردازش و تحلیل شوند. هدف از این کار این است که دریابیم آیا قهرمان اصلی مده با رفتارهای بیرحمانه ای سوق داده شده است یا خیر و چه محیط اجتماعی مسئول رفتار او است.

[ad_2]

source link