دانلود کتاب Das russische Imperium : Von den Romanows bis zum Ende der Sowjetunion

[ad_1]

این کتاب شاهدی معاصر است: تاریخ روسیه از ظهور ابرقدرت های اروپایی تا فروپاشی امپراتوری شوروی در 1991. دیتریش گیر ، یکی از مهمترین مورخان آلمانی در اروپای شرقی ، درباره تاریخ روسیه از زمان پیوستن به WTO بحث کرده است. رومانوف ها در سال 1613 به سلطنت رسیدند ، تا اینکه آخرین سخنرانی او در مورد امپراتوری شوروی در توبینگن شکسته شد. این کتاب در مورد حاکمان ، اشراف و دهقانان امپراتوری تزاری ، تأسیس امپراتوری و سیاست ملی ، انقلاب و پیامدهای آن صحبت می کند. سخنرانی گیل تلاشی بود برای نشان دادن خصوصیات اصلی دولت و ذهنیت روسیه. گیل با تکیه بر توانایی زبانی خود ، برای دهه ها دانش زیادی در مطالعه روسیه به دست آورده و از حاکمیت عظیمی برخوردار است ، وی خوانندگان را از چهار قرن تاریخ روسیه و اروپا هدایت کرده است.

[ad_2]

source link