دانلود کتاب Das Salz der Friesen : Historischer Kriminalroman

[ad_1]

یک تاجر با نفوذ از شمال کشته شد و نمک پاشید. کنت Enno von Ostfriesland (کنت Enno von Ostfriesland) از وکیل Lübbert Rimberti برای یافتن قاتل نامزد خود کمک خواست. ریمبرتی و رئیس اولفرت فوکنا در حال پیشرفت در طول این کشور متزلزل هستند. کنت انو و حریفش بالتازار فون اسنس برای جنگ آماده شدند و لیمبرتی و فاکنر بین خطوط مقدم جبهه گرفتار شدند. آنها توطئه علیه ارل انو را افشا کردند. آیا مخالفان Enno فقط جزیره شایسته Banter را هدف قرار داده اند؟

[ad_2]

source link