دانلود کتاب De l'autonomie à l'autogouvernance des peuples autochtones : Manifestations du droit à l'autodétermination

[ad_1]

یک سمینار بین المللی برای ارزیابی وضعیت و روند جهانی توانمند سازی بومی در مارس 2019 در مکزیکو سیتی برگزار شد. هدف این سمینار ترویج بحث های مداوم در مورد استفاده از حق تعیین سرنوشت توسط بومیان است ، نه فقط در ساخت و سازهای حقوقی و سیاسی ، بلکه به عنوان یک فرایند گسترده تاریخی و اجتماعی. این نشریه گزارشات جامعی از موارد مختلف از مناطق مختلف را ارائه می دهد و امیدوار است که یک ابزار مفید برای ادامه بحث در خارج از سمینار وجود داشته باشد.

[ad_2]

source link