دانلود کتاب Deforestation in the Teknaf Peninsula of Bangladesh : A Study of Political Ecology

[ad_1]

این کتاب بوم شناسی سیاسی جنگل زدایی در شبه جزیره تکناف بنگلادش را معرفی می کند. هدف از این تحقیق روشن کردن عوامل اجتماعی م toثر در روند جنگل زدایی است ، از جمله فقر ، مهاجرت پناهندگان ، تجاوز به جنگل ها و روابط قدرت موجود در مدیریت جنگل. تجزیه و تحلیل فردی ارائه شده در این کتاب کاملاً بر اساس اطلاعات اصلی به دست آمده از طریق 7 سال بررسی میدانی اصلی و فناوری سنجش از دور بر اساس تصاویر ماهواره ای و فناوری GIS است. نیمه دوم کتاب روشهای جنگل کاری را در نظر گرفته است که به طور گسترده در جنگل ها مانند جامعه و باغبانی منازل استفاده می شود.

[ad_2]

source link