دانلود کتاب Der »Dschungel von Calais« : Über das Leben in einem Flüchtlingslager

[ad_1]

طی دو دهه گذشته ، منطقه نزدیک بندر کاله فرانسه محل عبور هزاران مهاجر و پناهنده بوده است. در اوج “بحران پناهندگان” در سال 2015 ، زمانی که همه افراد ساکن در آنجا به اردوگاهی موسوم به “جنگل” نقل مکان کردند ، توجه جهانیان را به خود جلب کرد. میشل آگیر ، انسان شناس و تیمش در حال مطالعه ساخت اردوگاه پناهندگان هستند. تا زمان بسته شدن در اکتبر 2016 ، این مکان ناامن باید تا آنجا که ممکن است برای ساکنان آن قابل مشاهده نباشد. اردوگاه ها ، بازسازی زندگی روزمره و فعالیت های روزمره ، تحلیل واکنش های اجتماعی به جنگل ، از سیاست های خصمانه دولت گرفته تا جنبش های همبستگی خاص. نتیجه یک گزارش جامع از زندگی در “جنگل کاله” و رابطه آن با بحران مهاجرت جهانی است که آشفتگی محلی و جهانی جامعه ما را نیز نشان می دهد.

[ad_2]

source link