دانلود کتاب Der Aufstieg der Manager : Wertewandel in den Führungsetagen der westdeutschen Wirtschaft, 1949-1989

[ad_1]

پس از جنگ جهانی دوم ، مدیران همچنین به چهره های مهم شرکت های مدرن آلمانی تبدیل شدند. برنهارد دیتز این ارتقا of مدیران را توضیح می دهد و آن را به تغییر آرمان ها و الگوها مرتبط می کند. وی با بررسی چگونگی تغییر “کار” ، “موفقیت” و “رهبری” بین سوسیالیسم ملی و نئولیبرالیسم ، او سهمی کاملاً جدید در تاریخ فرهنگی سرمایه داری داشته است.

[ad_2]

source link