دانلود کتاب Der Auslandseinsatz der Parlamentsarmee im Spannungsverhaeltnis zwischen innerstaatlichen und voelkerrechtlichen Vorgaben

[ad_1]

اعزام بوندسوهر به خارج از کشور از نظر حقوقی و سیاسی بحث برانگیز است. امروزه می توان گفت بوندسوهر یک ارتش فعال است. در بسیاری از مأموریت های خارج از کشور ، سربازان خدمات خود را در خاک کشورهای خارجی نیز به پایان می رساندند. در عین حال ، عدم قطعیت های قانونی عمده ای در زمینه استقرار خارجی وجود دارد که ممکن است تأثیر منفی در اجرای مأموریت داشته باشد. از آنجا که موضوع در تقاطع بین حقوق بین الملل و قانون اساسی قرار دارد ، ارزیابی قانونی دشوار است. هنگام معرفی این تقاطع ها ، نویسنده بر تحولات حقوقی و واقعی فعلی تمرکز می کند و راه حل های بالقوه ای را برای به حداقل رساندن عدم اطمینان قوانین موجود نشان می دهد.

[ad_2]

source link