دانلود کتاب Der Reiz des Verbrechens : Berlin Krimi

[ad_1]

در زندان ، ولفگانگ ، که بسیار بدهکار بود ، در همه جا شغل پیدا کرد – به عنوان نگهبان زندان. اما او پساب خود را به مسیر واقعی بازنگشت ، اما می خواست از آنها بیاموزد. زیرا ولفگانگ آرزو دارد که سریع ثروتمند شود و ریسک کند. با این حال ، او فقط می خواهد افرادی را که از راه های مشکوک درآمد کسب می کنند ، بدزدد و آنها را فریب دهد. او به زودی یک همکار با استعداد را در همکار خود بندیکت یافت. وقتی همسرش هلگا در نگاه اول عاشق موضوع شد ، به سرعت از او خواسته شد و به او پیوست. با این حال ، هر کودتای سه گانه سطح بالا برنامه ریزی شده نمی تواند به راحتی پیش رود. معلوم شد که این جواهر فروش یک حقیر نفرت انگیز است و در هنگام رژه ، این سه مرد خطر قربانی شدن خود را داشتند.

[ad_2]

source link