دانلود کتاب Der Studienplatz

[ad_1]

در سال ششم مدرسه ، گیلبرت ونرت تصمیم گرفت با اشتیاق به مدرسه برود و تصمیم گرفت تمام تلاش خود را برای برآوردن خواسته های والدینش انجام دهد (دیپلم دبیرستان ، تحصیل و زندگی بهتر برای پسرش). او با اکراه به FDJ پیوست و معتقد بود كه مهمترین مانع را پشت سر گذاشته است. اما در واقع اینطور نیست. در داخل و بین بسیاری از طرح ها تعبیه شده است ، تصویر زندگی واقعی GDR در 25 سال برای اولین بار ترسیم می شود. اصرار قهرمان داستان در قطعنامه و کاهش شکایات تا سطح قابل تحمل تأثیر عمیقی بر جای گذاشت.

[ad_2]

source link