دانلود کتاب Designing Impedance Networks Converters :

[ad_1]

در سال های اخیر ، تحقیقات و کاربرد مبدل های شبکه امپدانس بسیار مشهور است ، اما هنوز هم درک و راهنمایی در مورد استفاده از مبدل های شبکه امپدانس وجود ندارد. بنابراین ، بازار بالقوه مبدل های شبکه امپدانس بی سر و صدا است. این کتاب می تواند به عنوان یک کتاب درسی برای فارغ التحصیلان و راهنمای مهندسین برای طراحی مبدل های منبع امپدانس استفاده شود. هدف اصلی این کتاب درک شبکه تطبیق شبکه امپدانس و شبکه امپدانس مدارهای سوئیچینگ غیرخطی است ، بنابراین پیشنهاد می شود درک بیشتری از تمام توان ارائه شود. مبدل شبکه امپدانس را در نظر بگیرید. در نظر گرفتن تطابق شبکه امپدانس منجر به مجموعه ای از استانداردها برای طراحی مبدلهای منبع امپدانس می شود که جایگزین روشهای طراحی دست و پاگیر ، دستی و وابسته به تجربه می شوند.

[ad_2]

source link