دانلود کتاب Developments and Advances in Intelligent Systems and Applications :

[ad_1]

این کتاب به طور عمده معرفی ادغام سیستم اطلاعات هوشمند (IIS) و هوش مصنوعی ، سیستم و فناوری هوشمند ، فناوری پایگاه داده و روش سیستم اطلاعاتی برای ایجاد نسل بعدی سیستم اطلاعاتی است. این تحقیق شامل تحقیقات اصلی و جدیدی درباره پیشرفت نظری و عملی IIS ، معماری سیستم ، ابزارها و فناوری ها و “داستان های موفقیت” در سیستم های اطلاعاتی هوشمند است. یک مجمع میان رشته ای است که در آن دانشمندان و متخصصان می توانند نتایج تحقیقات خود را به اشتراک بگذارند و در مورد آخرین پیشرفت ها و پیشرفت ها در سیستم های اطلاعاتی هوشمند ، فن آوری ها و زمینه های مرتبط و کاربردهای آنها گزارش دهند. این منابع بسیار ارزشمندی را برای محققان و پزشکان فراهم می کند.

[ad_2]

source link