دانلود کتاب Diagnostic Competence of Mathematics Teachers : Unpacking a Complex Construct in Teacher Education and Teacher Practice

[ad_1]

این کتاب به بررسی زمینه های مختلف آموزش ریاضیات و رشته های مجاور می پردازد که اخیراً به درک بهتری از ساختار هنوز مبهم قابلیت های تشخیصی کمک کرده اند. این کار با تمرکز بر رشد حرفه ای معلمان ، بر ماهیت ، رشد و تأثیر توانایی تشخیصی در آموزش ریاضیات متمرکز است.

[ad_2]

source link