دانلود کتاب Diagnostic Techniques in Industrial Engineering :

[ad_1]

این کتاب مهمترین ابزارها ، تکنیک ها ، استراتژی ها و روش های تشخیصی را در مهندسی صنایع معرفی می کند. در مورد روش های تشخیصی که در حال حاضر به طور گسترده ای پذیرفته شده و ویژگی های آنها بحث شده است. علاوه بر این ، مناطق پرباری که ممکن است بیشتر در این منطقه مورد مطالعه قرار گیرند ، شناسایی شده اند.

[ad_2]

source link