دانلود کتاب Die Überlieferung der Welt

[ad_1]

آنها فقط می توانند با هم به سرنوشت خود برسند ، اما آیا می توانند به یکدیگر اعتماد کنند؟ n از زمان مرگ پدرش ، لائلیا با کشیدن انگشتان زرق و برق دار خود به جیب دیگران ، بیش از پیش خود و برادرش را روی آب نگه داشته است. تا اینکه نرو ، استاد دنیای زیرین جنایتکار ، آنها را فهمید و جیب برهای گونه ای را متوقف کرد. به نظر می رسد هادریان به عنوان دست تعیین شده نرو به هدف رویای خود رسیده است ، اما آیا او می خواهد قسمت آخر روح را به ارباب دنیای زیرین تحویل دهد؟ وقتی هادریان به پدرخوانده خود خیانت کرد ، او و لائلیا مجبور شدند خانه های خود را ترک کنند. شما به ناظری ملحق می شوید که دید وی شش همراه ناخواسته را در سفری خطرناک اعزام می کند. اما هر کدام از آنها مخفیگاه هایی دارند و دشمنان قدرتمند می خواهند به هر قیمتی شده از تحقق پیشگویی ها جلوگیری کنند.

[ad_2]

source link