دانلود کتاب Die Auswirkungen einer strafrechtlichen Bescholtenheit auf ein Aufenthaltsrecht in Österreich

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق 2020-حقوق عمومی / سایر ، سطح: 2 ، دانشگاه دانوب دانشگاه کرمس-دانشگاه آموزش مداوم ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه کارشناسی ارشد الزامات قانونی جرایم کیفری ساکن اتریش را نشان می دهد. محکومیت قابل ضبط است. به طور خاص ، مقاله توصیف می کند که کدام مناطق مسکونی و مقررات قانون اقامت می توانند برای برداشتن اجازه اقامت استفاده شوند. در این حالت ، مطالعه دقیق اقدامات برای پایان دادن به اقامت نیز نقشی اساسی دارد ، به همین دلیل این دلایل بحث می شود. به طور خلاصه ، خوانندگان درک اساسی از پیشینه فعلی قوانین اتریش در مورد خارجی ها و ارزیابی محکومیت های کیفری در داخل و خارج دارند.

[ad_2]

source link