دانلود کتاب Die Bachelorstudien Elementarpädagogik an Österreichs Hochschulen

[ad_1]

این کتاب برای اولین بار به تشریح آکادمیک متخصصان آموزش مقدماتی اتریش می پردازد. بر اساس تاریخچه منشأ آن ، کلیه دوره ها در سطح بین المللی معرفی و طبقه بندی می شوند و از همه مهمتر ، تحقیقات تجربی مقدماتی میان رشته ای در مورد انگیزه و تصویر دانش آموزان و تصویر معلمان انجام می شود. نتیجه گیری و فرصت های توسعه برای تخصص دانشگاهی اتریش توضیحات را کامل می کند.

[ad_2]

source link