دانلود کتاب Die Blume des Lebens : Band 1

[ad_1]

زمانی بود که همه موجودات جهان می دانستند که گل زندگی راه آفرینش است. این الگوهای هندسی است که ما را به وجود فیزیکی و خارج از آن سوق می دهد. سپس ، از هوشیاری بسیار بالا ، ما در تاریکی فرو خواهیم رفت و فراموش خواهیم کرد که کیستیم. هزاران سال است که این راز در خلاقیت ها و مجسمه های انسان باستانی در سراسر جهان وجود دارد و به عنوان رمز سلول ها در اشکال مختلف زندگی کشف شده است. اکنون ، ما از خواب بیدار می شویم ، از عقاید قدیمی و قدیمی ذهن خود خلاص می شویم و نور طلایی این صبح جدید را که در دریچه ادراک ما قرار دارد ، مشاهده می کنیم. و این کتاب چنین پنجره ای است.

[ad_2]

source link