دانلود کتاب Die Namenlose Königin : Roman

[ad_1]

سکه بدون نام است و بنابراین متعلق به سپرده اجتماعی پادشاهی سریدون است. اما یک روز ، اتفاقی باورنکردنی رخ داد: شاه درگذشت ، و یک تاج سیاه بر بازوی سکه ظاهر شد. خال کوبی جادویی به شخصی منتقل شد که پادشاه قبل از مرگ نام او را گفت. اما سکه نه نام واقعی دارد و نه ارتباطی با شاه دارد. او با اکراه ظاهر شد و بعداً خود را در قصر یافت. او خیلی زود فهمید که سرنوشتش تصادفی نبوده است ، او فقط می تواند از قدرت جادویی که او را در قصر بیدار کرده استفاده کند …

[ad_2]

source link