دانلود کتاب Die Übertragung von Betriebsvermögen und Anteilen an Kapitalgesellschaften mit vorhandenen Verlustvorträgen in der Steuerplanung

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی 2018 در مدیریت بازرگانی – حسابداری ، حسابداری ، مالیات ، سطح: 1.3 ، FernUniversität Hagen ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه مربوط به برنامه مالیات جانشینی شرکتی است که قبل از دوره انتقال برنامه ریزی شده زیان داشته یا ممکن است متحمل ضرر شود. جانشینی کسب و کار به معنای انتقال مالکیت به بنگاه اقتصادی است ، صرف نظر از اینکه انتقال در خانواده رخ دهد. وراثت ممکن است به معنای از دست دادن (جزئی) گزینه کسر ضرر باشد ، بنابراین ارزش بررسی ویژه ای دارد.

[ad_2]

source link