دانلود کتاب Dietary Fiber in Health and Disease :

[ad_1]

آخرین مطالب مجموعه “تغذیه و سلامت” یک راهنمای جامع و قابل حمل است که نحوه استفاده از فیبرهای غذایی برای مدیریت سلامت و بیماری ها را توصیف می کند. “فیبر غذایی در سلامت و بیماری ها” تمام منابع فیبر غذایی را تحت پوشش قرار می دهد ، تمرکز اصلی آن بر پیشگیری و مدیریت بیماری های مزمن است. در هر فصل تجزیه و تحلیل دقیق آخرین تحقیقات فیبر در رژیم غذایی انسان ، نمودارهای زیادی و توصیه های خاص برای پیشگیری و کنترل بیماری های مزمن و نوع و میزان دریافت فیبر مورد نیاز برای بهبود سلامت ارائه شده است. علاوه بر این ، پزشکان ، متخصصان تغذیه ، پرستاران ، متخصصان تغذیه ، داروسازان ، دانشمندان صنایع غذایی ، محققان و مربیان دانشگاهی ، پزشکان متخصص طب طبیعی و سایر متخصصان بهداشت برای جذب اطلاعات عملی و آماده برای جذب جذب می شوند و موضوعاتی مانند سلامت فیبر دستگاه گوارش و بیماری ، فیبر در پیشگیری از سرطان ، فیبر در دیابت نوع 2 و فیبر در وزن و ترکیب بدن. فیبر غذایی در سلامتی و بیماری ها پزشکان و سایر متخصصان مراقبت های بهداشتی را از بسیاری از تخصص های مختلف ، از جمله پزشکان عمومی ، آنکولوژیست ها ، غدد درون ریز و سایر پزشکان که مایل به استفاده از توصیه های رژیم غذایی به عنوان بخشی از برنامه درمانی بیمار خود هستند ، جذب می کند.

[ad_2]

source link