دانلود کتاب Disney/PIXAR Onward : The Story of the Movie in Comics

[ad_1]

همراه با دو برادر جن جن ، در فیلم های اقتباس شده در کمیک بدرخشید!
دو برادر جوان جن در یک دنیای فانتزی در حومه شهر واقع شده اند و ماموریتی خارق العاده را آغاز کردند تا بفهمند آیا جادویی در آنجا باقی مانده است.
این رمان گرافیکی در دسترس شما است و ماجراجویی ، کشف و جادوی DisneyPixar را به همراه دارد!

[ad_2]

source link