دانلود کتاب Diversity in Coastal Marine Sciences : Historical Perspectives and Contemporary Research of Geology, Physics, Chemistry, Biology, and Remote Sensing

[ad_1]

این کتاب شامل طیف گسترده ای از موضوعات در یک طیف منسجم از وضعیت فعلی علوم دریایی ساحلی است. این کار که برای متخصصان یا متخصصان علوم ساحلی ، اقیانوس شناسی و رشته های مرتبط طراحی شده است ، کارکنان بین رشته ای را متعهد می کند که متعهد به یافتن راه حل های عملی برای مشکلات زیست محیطی در محیط دریایی ساحلی جهانی هستند. نمونه هایی از مناطق مختلف جغرافیایی از جمله منطقه دریای سیاه آمده است. مناطق تحت پوشش شامل زمین شناسی دریایی ساحلی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و تاریخ است. این حوزه های موضوعی به این دلیل انتخاب شده اند که مبنایی برای تحقیق جامع در مورد مسائل مهم زیست محیطی یا راه حل های دیدگاه یا پیشینه تاریخی هستند.

[ad_2]

source link