دانلود کتاب Dominant Elites in Latin America : From Neo-Liberalism to the ‘Pink Tide’

[ad_1]

این کتاب به بررسی چگونگی تغییر و تحول نخبگان اقتصادی-اقتصادی در منطقه و گسترش مادی قدرت آنها از اجرای سیاست های نئولیبرال در دهه 1970 تا دولت به اصطلاح مترقی “جزر و مد صورتی” می پردازد. شش فصل مطالعه موردی در شیلی ، برزیل ، اکوادور ، کلمبیا ، السالوادور و گواتمالا در دو دهه گذشته سیاست های ملی و حتی چگونگی تقویت ماموریت صلح سازمان ملل برای صادرات زمین و محصولات کشاورزی ، بانک ها و شرکت های بیمه و عمده فروشی را بررسی کرده است. کنترل نخبگان. و تجارت ، فعالیتهای صنعتی و اتحاد با سرمایه خارجی را وارد کنید. در این فصل ها همچنین به روشهای استفاده از خشونت برای حفظ قدرت نخبگان و نحوه توسعه نیروهای بین المللی برای حفظ الگوهای قدرت تاریخی و معاصر توجه شده است.

[ad_2]

source link