دانلود کتاب Dream of Fair to Middling Women

[ad_1]

اولین “بنای تاریخی ادبیات” بکت (سنت پترزبورگ تایمز) مقدمه ای شگفت انگیز برای برندگان جایزه نوبل است. این رمان در سال 1932 ، زمانی که بکت 26 ساله برای تأمین مخارج زندگی خود تلاش کرد ، نگارش شد. هنگامی که به چندین ناشر ارسال شد ، همه احساس کردند که این کتاب بیش از حد ادبی ، رسوا یا بسیار پر خطر است. پس از مرگ تا سال 1992 منتشر نشد. همانطور که داستان شروع می شود ، Belacqua یک نسخه جوان از Molloy است. عشق او بین دو زن ، Smeraldina-Rima و Alba – “آخرین” سنگین بازگشت به دوبلین “(” نیویورکر “) تقسیم شده است. رویا یک شاهکار خارق العاده با جوانی است ، نشاط و لحن جویس.

[ad_2]

source link