دانلود کتاب Duncan Sandys and the Informal Politics of Britain’s Late Decolonisation :

[ad_1]

این کتاب الهام تازه ای برای تأثیر شبکه غیررسمی “پسر قدیمی” در استعمارزدایی انگلیس است. دانکن ساندیس یکی از سیاستمداران برجسته محافظه کار در انگلیس در اواسط قرن بیستم بود. وی همچنین یکی از شخصیتهای اصلی سیاست استعمارزدایی هارولد مک میلان بود و از سال 1960 تا 1964 به عنوان دبیر استعمار و روابط مشترک المنافع فعالیت می کرد. از روابط نژادی در انگلیس خارج شوید و بهبود ببخشید. Sandys منافع مهم تجاری خصوصی را در آفریقا توسعه داد و شخصاً از طریق کانالهای عمومی و رسمی در رودزیا ، مهاجرت کشورهای مشترک المنافع و عقب نشینی نیروها از “شرق سوئز” در اواخر دهه 1960 وارد عمل شد. این کتاب دانشجویان استعمار و سیاست های قرن بیستم انگلیس را به خود جلب خواهد کرد.

[ad_2]

source link