دانلود کتاب Dynamics of Community Formation : Developing Identity and Notions of Home

[ad_1]

این کار میان رشته ای در مورد ساخت ، نگهداری ، تکامل و تخریب فضاهای خانه و اجتماع ، که برای توسعه انسجام اجتماعی ضروری است ، بحث می کند. این کتاب با مطالعه چگونگی تشکیل افراد مختلف در سراسر جهان برای ایجاد حس خانه ، شکل گیری هویت را در زمینه توسعه سریع ، نئولیبرالیسم جهانی و داخلی و سیاست های دولت سیاسی و فشارهای مختلف اجتماعی بررسی می کند. با رشد خانواده ها و جوامع ، موضوعات همکاری ، درگیری ، مدارا ، محرومیت و تعادل مستلزم مذاکره بین شرکت کنندگان مختلف است (به عنوان مثال دولت ، توسعه دهندگان حرفه ای ، فعالان اجتماعی و ساکنان)

[ad_2]

source link