دانلود کتاب Early Phase Cancer Immunotherapy :

[ad_1]

این کتابچه آخرین بررسی از آزمایشات بالینی اولیه ایمونوتراپی سرطان است که در مورد انتخاب نشانگرهای زیستی ، استراتژی های ترکیبی و ایمنی یا سمیت آنها ، تعیین دوزهای فاز 2 ، نقاط نهایی پیشرفت کاذب رادیولوژی ، انتخاب های بافت شناسی و مراحل اولیه بحث می شود. نوع جدیدی از ایمنی درمانی مربوط به ایمونوتراپی سرطان.

[ad_2]

source link