دانلود کتاب East Timor's Independence, Indonesia and ASEAN :

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه تاریخ و سنت بر سیاست تیمور و نقش اندونزی و آسه آن در آینده کشور تأثیر می گذارد. این تلاش برای درک یک سیستم سیاسی پیچیده است که قانون سنتی را با سیاست معاصر ادغام می کند ، و تأثیر استعمار پرتغال ، استعمار جدید اندونزی ، مأموریت های سازمان ملل و دموکراسی انتخاباتی را بررسی می کند. این کتاب همچنین طیف وسیعی از موضوعات را شامل می شود ، مانند سیاست مدرن ، مسائل توسعه و آموزش جوانان. امکاناتی که توسط رئیس جمهور جدید رولو و انتخابات پارلمانی پیش رو پیشنهاد شده است ، پروژه را به یک کمک به موقع تبدیل می کند و تأیید حیات روند دموکراتیک و سیستم سیاسی دو حزب در تیمور شرقی است.

[ad_2]

source link