دانلود کتاب Easter Makes Me Feel Robin's Egg Blue

[ad_1]

در این کتاب تخته چوبی دوست داشتنی ، عید پاک را با رنگ های عجیب و غریب کرایولا ، درست مثل تخم های عید پاک ، جشن بگیرید!
کودکان برای جشن عید پاک به این تخته سیاه سبک جالب می خندند. از تخم مرغ های بنفش بنفش زنده گرفته تا جوجه های زرد ، روح عید پاک را برای خوانندگان به ارمغان می آورد!

© 2020 Creola ، ایستون ، پنسیلوانیا 18044-0431. Crayola Oval Logo یک علامت تجاری ثبت شده Crayola است که با اجازه استفاده می شود.

[ad_2]

source link