دانلود کتاب Economic Transformation and Business Opportunities in Asia :

[ad_1]

این کتاب عدم تعادل اقتصادی در آسیا را بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه سرعت تحول اقتصادی بر طبقه متوسط ​​در حال رشد و نوظهور تأثیر می گذارد. با در نظر گرفتن نقطه عطف لوئیس و چرخه بلند مدت افزایش و سقوط ملی به عنوان یک چارچوب ، این نشان می دهد که چگونه روندهای دموگرافیک ، نرخ دیجیتالی شدن و ترجیحات مصرف کننده فرصت های تجاری را در جهانی مخل و ​​نامشخص ایجاد می کنند. این شامل حرکت به سمت ارتقا integration ادغام اوراسیا ، تجدید ساختار شرکت های دولتی ، اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتال (تجارت الکترونیکی ، فناوری مالی و اقتصاد مشترک) است. همچنین سرمایه غرور ، طول عمر و اقتصاد اوقات فراغت مورد بحث قرار گرفت. نویسنده توضیح می دهد که چه چیزی باعث ایجاد اختلال در خلاقیت ، نوآوری فناوری و تأثیر آن بر تولید ، مصرف کنندگان ، شرکت ها و پایداری می شود. این یک ماده مطالعه ضروری برای دانشجویان ، دانش پژوهان ، مدیران اجرایی و متخصصان بازرگانی است که می خواهند وضعیت اقتصادی آسیا را به طور عمیق درک کنند.

[ad_2]

source link