دانلود کتاب Education in Post-Conflict Transition : The Politicization of Religion in School Textbooks

[ad_1]

این کتاب بینش روشنی در مورد سیاست آموزش دینی مدرسه از زمان جنگهای متوالی در یوگسلاوی سابق در دهه 1990 دارد. این تفکیک بی سابقه بین اعضای نژادهای مختلف در اسلوونی ، بوسنی و هرزگوین ، کرواسی و صربستان را ردیابی می کند. هدف این است که گامی ضروری برای درک ریشه های این آپارتاید سیستماتیک و چگونگی تولید مثل آپارتاید در رویه آموزشی باشد و ادعا کند که سیاسی شدن دین در کتاب های درسی یکی از نیروهای محرک آپارتاید فعلی است. همچنین به جنبه های پیچیده این موضوع ، مانند مشخصات مذهبی کشورهای مختلف ، وضعیت اجتماعی کلیساها ، مسائل جنسیتی ، آشتی پس از جنگ یوگسلاوی و ادغام در اتحادیه اروپا می پردازد.

[ad_2]

source link