دانلود کتاب EMBEC & NBC 2017 : Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017

[ad_1]

این جلد مقالات کنفرانس اروپا در پزشکی و مهندسی زیستی (EMBEC) و کنفرانس مشترک شمال اروپا در بالتیک در زمینه مهندسی پزشکی و فیزیک پزشکی (NBC) را که در ژوئن 2017 در تامپره ، فنلاند برگزار شد ، ارائه می دهد. رشته مهندسی پزشکی پزشکی سنتی همچنین زمینه های در حال ظهور را برجسته می کند ، مانند مهندسی بافت ، بیوانفورماتیک ، حس زیستی ، فناوری عصبی ، فناوری ساخت مواد افزودنی پزشکی و بیولوژیکی و تصویربرداری زیستی. علاوه بر این ، بر نقش آموزش ، تحقیقات ترجمه و تجاری سازی تأکید دارد.

[ad_2]

source link