دانلود کتاب Energy-Efficient Spectrum Management for Cognitive Radio Sensor Networks :

[ad_1]

این مونوگرافی از طریق بررسی اجمالی جامع مدیریت منابع طیف در شبکه های حسگر رادیو شناختی (CRSN) ، مشکل کمبود طیف را حل می کند. این برنامه های مختلف CRSN ، از جمله ارتباطات ماشین به ماشین ، سیستم های فیزیکی سایبری و اینترنت اشیا را نشان می دهد. نویسنده مزایای یکپارچه راه حل های مدیریت طیف کم مصرف برای CRSN ، از جمله سنجش طیف ، تصمیم گیری و تخصیص را بررسی کرد. جنبه های نظری و تجربی CRSN با جزئیات معرفی شده است. دانشگاهیان ، محققان و توسعه دهندگان می دانند که این مونوگرافی منبع فوق العاده ای از دانش و بینش ارزشمند است. همچنین تعداد زیادی منابع از مجلات برتر ، سوابق کنفرانس ، کتابها و استانداردها ارائه می شود.

[ad_2]

source link