دانلود کتاب Et vos péchés seront pardonnés

[ad_1]

قاتل زنجیره ای در واشنگتن خبرساز شد. جنایتکار “کشیش” را در مطبوعات غسل تعمید داد و جنایتکار پیام عفو برای قربانی گذاشت: “گناهان او بخشیده می شود. دکتر تیس دادگاه روانپزشک معروف بلافاصله مورد احتیاج قرار گرفت. در کارآگاه بن پاریس با کمک ، تس سعی کنید روانشناسی قاتل را درک کنید. با این حال ، این تنها کسی نیست که از این زن جوان قدردانی می کند ، زیرا در سایه ، قاتل طعمه جدید خود را به عنوان یک گربه سیاه تعیین کرده است: این او …

[ad_2]

source link