دانلود کتاب Extracellular Recording Approaches :

[ad_1]

این کتاب فناوری ضبط خارج سلولی و آخرین تحولات را معرفی می کند. در فصل های این کتاب موضوعاتی مانند موش ، موش صحرایی و مدل ماهی گورخر بررسی می شود. ضبط های خارج سلولی از شناخت انسان ؛ ضبط های تک واحدی و آرایه های چند الکترود و ضبط های موش های پری ناتال و در اوایل رشد. در سری روش های Neuromethods ، فصل ها شامل اطلاعات دقیق و توصیه های اصلی متخصصان مورد نیاز آزمایشگاه شما برای دستیابی به نتایج موفقیت آمیز است. روش ضبط برون سلولی پیشرفته و معتبر منبع ارزشمندی است که می تواند آخرین برنامه ها و روش ها را برای مطالعه مناطق مغز درگیر در عملکردهای حسی ، حرکتی و شناختی در اختیار خوانندگان قرار دهد.

[ad_2]

source link