دانلود کتاب Fünf Dinge, die wir nicht ändern können und das Glück, das daraus entsteht

[ad_1]

وقتی آرزوها برآورده نشوند ، اوضاع در بهترین حالت نباشد و زندگی دوباره جنبه دشواری را نشان دهد ، این کتاب کمک بزرگی خواهد کرد. دیوید ریچو به عنوان یک روان درمانگر بارها و بارها پنج مبارزه درونی را مشاهده کرد. چرا همه چیز در برهه ای تغییر می کند و پایان می یابد؟ چرا همه چیز همیشه طبق برنامه پیش نمی رود؟ چرا زندگی گاهی ناعادلانه است؟ چرا باید رنج وجود داشته باشد؟ چرا مردم همیشه عشق و وفاداری ندارند؟ او نشان داد که چگونه می توانیم با رها کردن مقاومت عمیق خود در برابر این شرایط ، خود را آزاد کنیم و به تحقق زندگی که می تواند برای ما به وجود آورد ، پی ببریم. در روان درمانگران و پرفروش ترین ها. دیوید ریچو روانشناسی مدرن غربی و نگرشهای معنوی سنتی شرق را با مقدار کمی روانشناسی تحلیلی یونگی ترکیب می کند.

[ad_2]

source link