دانلود کتاب Fatima : The Final Secret

[ad_1]

وقتی زنگ هشدار را شنیدم ، خورشید حتی طلوع نکرده بود. من نیمه خواب بودم ، دستانم را دراز کردم و به سرم زدم ، آن را خاموش کردم و زنگ قطع شد. تصمیم گرفتم بعد از چرخیدن در رختخواب ، به یاد بیاورم که در تعطیلات بودیم ، دوباره به خواب بروم. چرا زنگ هشدار به صدا در می آید؟ البته این یک اشتباه است. سر خود را بپیچید ، بگذارید خودتان را به عقب برگردانید و به آن صبح بخوابید و بخوابید.

[ad_2]

source link