دانلود کتاب Financial Crises and Earnings Management Behavior : Arguments and Evidence Against Causality

[ad_1]

این کتاب رابطه بین بحران مالی و مدیریت سود را از دو دیدگاه فلسفی اثبات گرایی و واقع گرایی انتقادی بررسی می کند. نتایج به دست آمده با استفاده از روش های اثبات گرایی نشان می دهد که بحران های مالی اغلب تأثیری پایدار بر کیفیت سود ندارند ، زیرا رفتار درآمد مدیران با قبل از بحران تا دوره بحران تفاوتی ندارد. بنابراین ، نویسنده با وجود قانون علیت بر اساس مدل پیوندی ثابت (یعنی هر زمان که بحران مالی رخ دهد و مدیریت سود اتفاق بیفتد) مخالفت می کند و نتیجه می گیرد که بحران مالی را نمی توان دلیل مدیریت درآمد دانست. از طرف دیگر ، دیدگاه انتقادی واقع گرایانه دلیل رفتار مدیران مانند مدیران درآمد را روشن می کند. این ترکیب با یک رویکرد مثبت گرایانه سنتی تر ، کمک می کند تا ایده استفاده از بحران مالی به عنوان مکانیزمی برای ایجاد مدیریت درآمد رد شود. نتیجه گیری نویسنده کاوش ساختارهای دیگری است که ممکن است مسئول مدیریت درآمد در کار باشند. این کتاب علاقه دانشمندان و بسیاری از متخصصان را برانگیخته است.

[ad_2]

source link