دانلود کتاب Food and Masculinity in Contemporary Autobiographies : Cast-Iron Man

[ad_1]

این کتاب درباره زندگی نامه غذایی است که توسط مردان از دهه 1980 تا به امروز نوشته شده است. این مقاله به نحوه تغییر غذا در روایت های زندگی نامه و چگونگی تعریف این روایت ها از نحوه غذا خوردن و پخت و پز مردان پرداخته است. پس از معرفی مروری تاریخی در مورد مکان غذا در زندگی نامه انسانی ، این جلد علاقه فعلی ما به غذا و دلایل گسترش روایت های زندگی متمرکز بر پخت و پز را تحلیل می کند. سپس حول محور هویت آشپز مرد در زندگی او و مدل های کلی مورد استفاده قرار می گیرد: متن های زندگینامه ای قهرمانی ، جنایی و شکار. این تحقیق شواهدی را ارائه می دهد که بیوگرافی برای تعریف مجدد مردانگی جدید آشپزخانه ضروری است. این خوانندگان علاقه مند به تحقیقات غذایی ، تحقیقات زندگی نامه ، مطالعات مردان و ادبیات و فرهنگ آمریکایی را به خود جلب می کند.

[ad_2]

source link