دانلود کتاب Formalizing Natural Languages with NooJ and Its Natural Language Processing Applications : 11th International Conference, NooJ 2017, Kenitra and Rabat, Morocco, May 18–20, 2017, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب مجموعه یازدهمین کنفرانس بین المللی (NooJ 2017) است که در کینیترا و رباط ، مراکش در ماه مه 2017 برگزار شد. 20 مقاله اصلاح شده و کامل در این جلد با دقت بررسی و از بین 56 مقاله انتخاب شده است. NooJ یک محیط توسعه زبان است. ابزارهایی را برای زبان شناسان فراهم می کند تا منابع زبان را برای رسمیت بخشیدن به تعداد زیادی از پدیده های زبان ایجاد کنند: تایپوگرافی ، املایی ، واژه نامه های کلمات ساده ، واحدهای چند کلمه ای و عبارات ناپیوسته ، انعطاف ها و شکل مشتق شده ، بخش ، ساختار و نحو تبدیل و معناشناسی. مقاله های این جلد در بخشهای موضوعی واژگان و مورفولوژی سازمان یافته اند ؛ تجزیه و تحلیل نحوی ، برنامه های پردازش زبان طبیعی ؛ آینده NooJ

[ad_2]

source link