دانلود کتاب From Gutenberg to the Internet : Free Speech, Advancing Technology, and the Implications for Democracy

[ad_1]

تاریخچه بیان آزاد با پیشرفت فناوری صوتی جدایی ناپذیر است. با این حال ، تا همین اواخر ، بیشتر اشکال ارتباطی توسط اصطلاحاً “دروازه بان ها” محدود شده و کنترل می شود که حق دارند توانایی ارتباط مردم عادی را با یکدیگر محدود یا کنترل کنند. با ظهور اینترنت و ظهور اشکال جدیدی از فن آوری ، افراد توانایی برقراری ارتباط بیشتری دارند. اگرچه هم دولت و هم نهادهای خصوصی سعی در کنترل حق صحبت از طریق اینترنت دارند ، اما فن آوری های جدید ارتباط مردم با مردم و مشارکت در روند سیاسی را برای افراد عادی آسان می کند. او به تبلیغ انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 2016 کمک کرد ، و همچنین مواردی مانند “اخبار جعلی” ، دخالت روسیه در انتخابات 2016 و سایر موارد ناشی از اینترنت را مطالعه کرد.

[ad_2]

source link