دانلود کتاب Frontiers in Computational Intelligence :

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای از چندین کتاب است که آخرین فن آوری ها را در یک زمینه خاص از هوش محاسباتی به نمایش می گذارد. این کتاب برای بزرگداشت 65 سالگی رودولف کروز با دقت ویرایش شده است. تمرکز اصلی این مشارکت ها پردازش داده های فازی و اطلاعات نامشخص و نادرست از طریق روش های خودکار است که از تکنیک های آماری ، نظریه کنترل ، خوشه بندی ، شبکه های عصبی و غیره برای استخراج دانش مفید و کاربردی استفاده می کنند.

[ad_2]

source link