دانلود کتاب Fundamentals of EM Design of Radar Absorbing Structures (RAS) :

[ad_1]

این کتاب فرمول تجزیه و تحلیل دقیق و روند طراحی گام به گام طراحی الکترومغناطیسی (EM) ساختار جذب رادار (RAS) را معرفی می کند. این مدلها مدارهای معادل و روشهای نمودار اسمیت را با تصاویر توضیح می دهد تا مراحل طراحی RAS چند لایه را با توجه به مشخصات مورد نیاز به وضوح درک کند. این کتاب منبع ارزشمندی برای مبتدیان ، دانشگاهیان و مهندسان تحقیق و توسعه است که در زمینه طراحی و توسعه RAS فعالیت می کنند.

[ad_2]

source link