دانلود کتاب Fundamentals of Probability and Stochastic Processes with Applications to Communications :

[ad_1]

این کتاب پردازش های اصلی ریاضیات را برای مهندسان فراهم می کند تا احتمال ، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی را که از رشته های ریاضی اساسی در مهندسی ارتباطات هستند ، درک کنند. نویسنده مفاهیم اساسی این مباحث را تا حد ممکن واضح توضیح داد ، بنابراین افرادی که درک عمیقی از این مباحث ریاضی ندارند ، می توانند کاربردهای آنها را در مسائل عملی بهتر درک کنند. نمونه های کاربردی از زمینه های مختلف ارتباطات ناشی می شود. اگر خواننده علاقه مند به درک احتمالات و فرایندهای تصادفی است که برای شبکه ها و سیستم های ارتباطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، می توان نیازهای وی را برآورده کرد.

[ad_2]

source link