دانلود کتاب Gastrointestinal Motility Disorders : A Point of Care Clinical Guide

[ad_1]

این راهنما روی پاسخ س questionsالات بیمار متمرکز است ، که معمولاً توسط ارائه دهندگانی که از بیماران با اختلالات حرکتی دستگاه گوارش مراقبت می کنند ، س askedال می شود. علاوه بر این ، این مقاله همچنین پزشکان را به سمت تکمیل روشهای پیچیده تشخیص و درمان / مدیریت اختلالات حرکتی ، از جمله آزمایشات معمول و تخصصی ، شروع دارو ، عوارض جانبی دارو و عوارض بیماری راهنمایی می کند. “اختلال حرکتی دستگاه گوارش: رهنمودهای بالینی برای ملزومات پرستاری” نوشته شده توسط متخصصان این حوزه ، مرجع ارزشمندی را برای پزشکان پر مشغله ای که به بهترین پاسخ های پزشکی مبتنی بر شواهد در نوک انگشتان خود نیاز دارند ، فراهم می کند.

[ad_2]

source link