دانلود کتاب Geography of Small Islands : Outposts of Globalisation

[ad_1]

این کتاب به مطالعه جزایر و نقش آنها در جهانی جهانی اختصاص یافته است. به جز جغرافیای ساحلی یا دریایی / دریایی ، تاکنون مواد جامع کمی در مورد جغرافیای جزیره وجود دارد. این هدف از بین بردن دیدگاه های علمی ، اجتماعی و فرهنگی است. در “جغرافیای جزیره کوچک” ، خوانندگان توسعه طبیعی جزایر ، اهمیت فرهنگی و سیاسی آنها و ویژگی های اقتصادی آنها را درک می کنند. این کتاب محققان ، دانشجویان و محققانی را که به ویژگی های خاص فضای جزیره علاقه مند هستند ، جذب می کند.

[ad_2]

source link