دانلود کتاب Ghost Squad

[ad_1]

از نظر Lucely Luna ، شبح فقط یک تجارت خانوادگی نیست.
در هالووین ، لوسلی و بهترین دوستش سید طلسم کردند ، به طور تصادفی ارواح شیطانی را بیدار کردند و در سراسر سنت آگوستین آسیب زیادی دیدند. آنها باید با هم کار کنند تا با مادربزرگ جادوگر سید بابت و گربه موی بلندش چانک روبرو شوند و نفرین را برعکس کنند ، مبادا برای نجات شهر و روح کرم شب تاب لوسلی خیلی دیر باشد
Claribel A. Ortega با پویایی خانوادگی Coco و ماجراهای پویای Ghostbusters ، نه تنها کارهای خیره کننده و ابتکاری شیرین خلق کرده است.

[ad_2]

source link